Stacks Image 1123

etu.sukunimi @canoteam.fi

Stacks Image 1104

0505 663 886

Stacks Image 1106

Varikonkatu 3 Tornio

Stacks Image 1141

etu.sukunimi @canoteam.fi

Stacks Image 1151

0505 663 886

Stacks Image 1161

Varikonkatu 3 Tornio

Yhteystiedot

Myynti

Stacks Image 939

Juha Laisalmi
044 257 4173
juha.laisalmi @ canoteam.fi
• Canon tuotteet
• Casio kassajärjestelmät

Stacks Image 936

Heikki Heikkilä
0400 752 615
heikki.heikkila @ canoteam.fi
• Canon tuotteet

Stacks Image 946

Sami Viippola
040 753 5230
sami.viippola @ canoteam.fi
• ICT-myynti ja asiantuntijapalvelut

Tekninen tuki

Stacks Image 953

Seppo Pirinen
040 747 3631
seppo.pirinen @ canoteam.fi

Stacks Image 960

Petri Rankka
050 540 7375
petri.rankka @ canoteam.fi

Ympäristöarvot

Canon Business Center Kemi/Tornio:n ympäristöarvot pohjautuvat Canon Inc:n ja Canon Euroopan laatimaan kestävän kehityksen ohjelmaan. Se kattaa Canon liiketoimintamme ja sen aiheuttamat ympäristövaikutukset toimialueellamme.

Kyosei-yritysfilosofia

Canon Business Center Kemi/Tornio:n ympäristöarvot pohjautuvat Canon Inc:n ja Canon Euroopan laatimaan kestävän kehityksen ohjelmaan. Se kattaa Canon liiketoimintamme ja sen aiheuttamat ympäristövaikutukset toimialueellamme.

Ympäristölupaus

Säästämme ympäristöä luonnonvarojen mahdollisimman tehokkaalla käytöllä ja autamme osaltamme sellaisen yhteiskunnan aikaansaamisessa, joka ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteen.

Lupauksen periaatteet

Huomioimme sopusoinnun ekologisten ja taloudellisten etujen välillä kaikessa liiketoiminnassamme. Tarjoamme tuotteita, joiden taustalla ovat luonnonvarojen säästämiseen tähtäävät innovaatiot. Ympäristölupauksen perusperiaatteiden toteutumista tuemme seuraavasti:

1) Ylläpidämme ja kehitämme ympäristöjärjestelmäämme, joka on suunniteltu toimintamme jatkuvaan parantamiseen.

2) Parannamme henkilökuntamme ja yhteistyökumppaniemme ympäristötietoisuutta ja kannustamme heitä ympäristömyönteiseen toimintaa.

3) Hankinnoissamme suosimme materiaaleja, tuotteita ja palveluita, joiden ympärisörasitus on vähäinen.

4) Noudatamme kaikessa toiminnassamme kansallista ympäristölainsäädäntöä, paikallisia viranomaisohjeita ja Canon Oy:n asettamia ympäristövaatimuksia.

5) Edistämme mahdollisuuksiemme mukaan ympäristönsuojelua säästämällä luonnonvaroja ja torjumalla kaiken sellaisen toiminnan, joka muodostaa uhan ympäristölle tai ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle.

6) Huolehdimme elinkaaren loppuvaiheessa olevien Canon-tuotteiden keräyksestä ja kierrätyksestä.

7) Ylläpidämme läheisiä suhteita julkiseen valtaan, ympäröivään yhteisöön ja muihin sidosryhmiin ja viestimme avoimesti Canonin kestävän kehityksen ohjelmasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä.

Toimenpiteet

• Ympäristöpolitiikka
• Laitteiden kierrätys
• Värikasettien kierrätys
• Ympäristömerkinnät
• Sähkö- ja elektroniikkalaitteet & ympäristö

Stacks Image 835
Stacks Image 837
Stacks Image 839
Stacks Image 841
Stacks Image 843
Stacks Image 845
Stacks Image 1202