Ympäristöarvot

Canon Business Center Kemi/Tornio:n ympäristöarvot pohjautuvat Canon Inc:n ja Canon Euroopan laatimaan kestävän kehityksen ohjelmaan. Se kattaa Canon liiketoimintamme ja sen aiheuttamat ympäristövaikutukset toimialueellamme.

Kyosei-yritysfilosofia

Canon Business Center Kemi/Tornio:n ympäristöarvot pohjautuvat Canon Inc:n ja Canon Euroopan laatimaan kestävän kehityksen ohjelmaan. Se kattaa Canon liiketoimintamme ja sen aiheuttamat ympäristövaikutukset toimialueellamme.

Ympäristölupaus

Säästämme ympäristöä luonnonvarojen mahdollisimman tehokkaalla käytöllä ja autamme osaltamme sellaisen yhteiskunnan aikaansaamisessa, joka ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteen.

Lupauksen periaatteet

Huomioimme sopusoinnun ekologisten ja taloudellisten etujen välillä kaikessa liiketoiminnassamme. Tarjoamme tuotteita, joiden taustalla ovat luonnonvarojen säästämiseen tähtäävät innovaatiot. Ympäristölupauksen perusperiaatteiden toteutumista tuemme seuraavasti:

1) Ylläpidämme ja kehitämme ympäristöjärjestelmäämme, joka on suunniteltu toimintamme jatkuvaan parantamiseen.

2) Parannamme henkilökuntamme ja yhteistyökumppaniemme ympäristötietoisuutta ja kannustamme heitä ympäristömyönteiseen toimintaa.

3) Hankinnoissamme suosimme materiaaleja, tuotteita ja palveluita, joiden ympärisörasitus on vähäinen.

4) Noudatamme kaikessa toiminnassamme kansallista ympäristölainsäädäntöä, paikallisia viranomaisohjeita ja Canon Oy:n asettamia ympäristövaatimuksia.

5) Edistämme mahdollisuuksiemme mukaan ympäristönsuojelua säästämällä luonnonvaroja ja torjumalla kaiken sellaisen toiminnan, joka muodostaa uhan ympäristölle tai ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle.

6) Huolehdimme elinkaaren loppuvaiheessa olevien Canon-tuotteiden keräyksestä ja kierrätyksestä.

7) Ylläpidämme läheisiä suhteita julkiseen valtaan, ympäröivään yhteisöön ja muihin sidosryhmiin ja viestimme avoimesti Canonin kestävän kehityksen ohjelmasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä.

Toimenpiteet

• Ympäristöpolitiikka
• Laitteiden kierrätys
• Värikasettien kierrätys
• Ympäristömerkinnät
• Sähkö- ja elektroniikkalaitteet & ympäristö